Venäjänkielisten työ

venäjänkielistentyö

Venäjänkielinen ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 15:00 seurakunnassa (poikkeukset ilmoitetaan erikseen).

Tilaisuuskieli on Venäjä. Tilaisuuksissa saarnaa venäjänkielisiä vastuunkantajia tai puhe tulkataan venäjäksi, puhujan ollessa suomenkielinen. Tilaisuuksissa on myös ylistystä, esirukousta, yhdessäoloa ja tarjoilua.

Kokoonnumme, jotta:

– löytäisimme elämällemme tarkoituksen Jeesuksen tuntemisen kautta

– kasvaisimme Hänen opetuslapsikseen

– löytäisimme oman kutsumuksemme Hänen työssään

– lukisimme Raamattua yhdessä toisten uskovien kanssa

– rukoilisimme toistemme puolesta ja tukisimme toisiamme vaikeuksissa

– taistelisimme yhdessä rintamassa Jeesuksen evankeliumin puolesta

Lisätietoja ryhmästä:

Dimitri Dolgyi, 0402164654

Lana Dolgyi, 0402164655, lana.ester.d(at)gmail.com

Работа с русскоязычными
Русскоязычная группа собирается один раз в месяц в первую субботу месяца в 15:00 в церкви (изменения сообщаются отдельно). Cобрания ведут русскоязычные ответственные за служение члены нашей церкви . Во время собрания воздаются хвала и молитвы Иисусу. После собрания чаепитие. Собрания ведутся на русском языке.
Мы встречаемся, чтобы:
– найти цель нашей жизни через познание Иисуса – становиться его учениками; – найти своё призвание в Его работе – изучать Библию вместе с другими верующими; – молиться друг за друга и поддерживать друг другa в трудном положении; – бороться единым фронтом от имени Евангелия Иисуса
Более подробно информацию о группе:
Дмитрий Долгий 0402164654
Лана Долгий 0402164655
lana.ester.d@gmail.com