Kutsu erikoiseen yhteisöön

 

 

Oletko ajatellut, miten monia yhteisöjä maassamme on?

On maamiesseuroja, urheilu-,talous-, nuoriso-,  ja kymmeniä muita seuroja, joita asian valtaamat ylläpitävät vuosikymmenestä toiseen. Joskus kuitenkin käy niin, että ajan myötä aatteen palo ja into hiipuu ja toiminta loppuu. Onneksi on  eräs yhteisö, joka on pysynyt pystyssä ja  jonka toiminta on jatkunut satoja vuosia. Sen toiminta jatkuu yhä. Tähän yhteisöön voi jokainen, halukas päästä. Siihen yhteisöön kutsun Sinua. Pääsyvaatimuksena on, että yhteisöön pyrkivä tunnustaa olevansa epäkelpo yhteisön jäseneksi.  hänen pääsyä ei silti evätä. Vielä tänään kutsutaan kaikkia tämän erikoiseen yhteisöön. Kutsu on yhä sama: ” Varmasti tietäköön siis koko Israelin heimo, että Jumala on hänet Herraksi  ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte:” Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ” Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?”  Niin Pietari sanoi heille: ” Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, teidän Jumalanne kutsuu.” Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehotti heitä sanoen: ” Antakaa sovittaa itsenne tästä nurjasta sukukunnasta.” Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi  sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksissa, ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa )” Apt 2: 36 – 42 ).Tähän yhteisöön kutsun Sinua tänään. Sinulla on tasan kaksi vaihtoehtoa. Voit ottaa kutsun vastaan tai voit sen hyljätä. Kumman valitset?

 

Jussi Jokisaari.