Kolikon kaksi puolta

YK:n tuoreen raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Perusteluja valinnalle tuodaan esiin nykyisestä Suomen elämänmenosta: ”Hyvinvointivaltioita kuvaavat tasa-arvo, vauraus, oikeudenmukaisuus, demokratia ja hyvä hallinto ovat tutkimustuloksissa vahvassa yhteydessä kansalaisten onnellisuuteen. Onnellisuutta edistävät vapaus ja kansalaisten luottamus toisiinsa.” Kaikesta tästä hyvästä meidän onkin syytä olla kiitollisia.

Mielenkiintoista – ja nykyisin usein unohdettua – on, että näitä ”onnellisuustekijöitä” on eniten maissa, missä kristinusko ja sen myötä Raamattu on saanut historian kuluessa vahvasti jalansijaa ja vaikuttanut yhteiskuntaan. Itsenäisyytemme 100 – vuotisjuhlavuonna ilmestyi Päivä Oyn kustantamana erittäin tasokas intialaisen oppineen Vishal Mangalwadin kirja: Kirja, joka muutti maailmasi – Miten Raamattu muokkasi läntistä maailmaa. Soisin, että jokaisella – ja erityisesti maamme päättäjillä – olisi mahdollisuus lukea hänen kirjansa. Uskoisin sen avaavan monen silmät, mistä länsimainen hyvinvointi, oikeudenmukaisuus, tiede, sivistys, tasa-arvo, keskinäinen luottamus ovat syntyneet.

Meidänkin on syytä katsoa hiukan taakse päin. Eihän nykysukupolvi ole rakentanut Suomeakaan sellaiseksi kuin se nyt on. Isämme ja isoisämme sukupolvet sitä rakensivat. Varmasti uhrautuen ja kovasti vaivaa nähden. Sitä emme saa unohtaa, kun nautimme nyt heidän vaivannäkönsä hedelmiä. Myös siihen liittyy kolikon toinen puoli: He rakensivat Jumalaan uskoen, Häntä kunnioittaen ja Häneltä apua pyytäen.

Sodan ajalta meillä on siitä vaikuttavia todisteita, mm. Kyösti Kallion rukous talvisotamme aikana ja monet suoranaiset Jumalan ihmeet rintamalla. Lentäjä Olli Seppänen on tutkinut ja selostanut TV7 -kanavalla myös monia sotahistoriaamme liittyneitä tilanteita, joista käy ilmi Jumalan suorastaan yliluonnollinen asioihin puuttuminen ja varjelus. Esimerkkinä on Mäntyvaaran taistelu (20.12. 1939), minkä muistomerkki (Vilho Aalto) on pystytetty Kemijärvi – Kuusamo (vt 5) tien varrelle, sen pohjoispuolelle noin 20 km:n päässä Kemijärvestä. Se muistuttaa: “Tässä auttoi Herra.”

Myös nykyisessä koronatilanteessa kolikolla on kaksi puolta. Meidän on syytä saamiemme ohjeiden mukaisesti varjella itseämme ja kanssaihmisiämme tartuntariskeiltä ja olla kiitollisia toimivasta terveydenhuollosta ja koko yhteiskunnasta. Ne ovat pitkäkestoisen työn hedelmiä. Siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Jokainen uskova ymmärtää, että nyt jos koskaan me tarvitsemme Jumalan apua. Tämä on erityinen aika nousta seuraamaan sota-aikamme sukupolven esimerkkiä, nöyrtyä Jumalan edessä ja rukoilla Häntä kansamme suojaksi ja varjelijaksi. Lisään Kyösti Kallion rukouksen tekstin loppuun. Meidän vuoromme on jatkaa rukousta isänmaamme puolesta!

Jumalan Sanassa on meille monta varoitusta liiasta itseemme luottamisesta. Kuningas Salomo sai Jumalalta viisautta enemmän kuin kukaan ennen häntä. Tässä yksi hänen saamansa viisaus: Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia varjele, turhaan sen vartija valvoo (Ps 127:1). Rakentajaa ja vartijaa tarvitaan, mutta viime kädessä onnistuminen ja suojelus ovat Jumalan kädessä.

PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939 NIVALAN KIRKOSSA, KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!


Raili Tanskanen