Askeleet Jumalan luo

Uskoontulon aakkoset

A. Tunnusta tarvitsevasi Jeesusta
Jeesus sanoo: ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä, eikä kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani.” Joh.evank.14:6
Jeesus maksoi kaikkien ihmisten koko syntivelan kuollessaan ristillä. Hän nousi kuolleista ja elää ollakseen sinun henkilökohtainen Vapahtajasi.
B. Tunnusta syntisi Jumalalle
Sananlaskut 28:13: ”Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon.”
Jokainen meistä on rikkonut Jumalan tahdon ja elää erossa Hänestä. Synnin palkka on kuolema ja iankaikkinen kadotus eli ero Jumalasta. Jeesukseen uskova voi pelkäämättä tunnustaa syntinsä, sillä Jeesus on syntisten ystävä. Voit rukoilla vaikka näin:
”Taivaallinen Isä, tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Anna minulle kaikki syntini anteeksi. Uskon, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut minun syntieni puolesta ja sovittanut kaikki minun rikokseni ja pahat tekoni. Tahdon juuri nyt antaa koko elämäni Jeesukselle ja ottaa Hänet elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Kiitos Jeesus, että olet antanut kaikki syntini anteeksi. Aamen. ”
C. Jokainen joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi
”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut”, Apostolien teot 16:31
Uskoontulo ei ole tunteen vaan uskon asia. Tärkeää ei ole uskon määrä vaan uskon kohde: usko Herraan Jeesukseen. Sinulla on lupa ja etuoikeus tunnustaa uskosi. Raamattu sanoo: ”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, niin sinä pelastut.” Roomalaiskirje 10:9
D. Tutustu Raamattuun ja tosiin uskoviin, opettele rukoilemaan
Lue Raamattua – aloita Uuden Testamentin puolelta, vaikkapa Markuksen evankeliumista ja näin opit tuntemaan paremmin millainen Jeesus todella on ja mitä Hän sanoo.
Etsi muita Jeesukseen uskovia ystäviä joiden kanssa voit jakaa löytösi. Tule mukaan seurakuntaan kasvamaan ja vahvistumaan uskossa. Rukoile omin sanoin vapaasti Taivaallista Isääsi. Hän kuuntelee ja vastaa sinulle. Kuulet Hänen äänensä lukiessasi Raamattua ja rukoillessasi. Jumalan siunausta sinulle uuteen elämääsi Jeesuksessa.