Sananvapautta vai kiihotusta kansanryhmää vastaan

Kansanedustaja Päivi Räsänen on joutunut hankalaan tilanteeseen, jolla voi olla laajat yhteiskunnalliset seuraukset. Häntä tutkitaan 2004 kirjoitetusta pamfletista. Syyte on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että hän on ”vain” tulkinnut Raamattua.

Asiassa on monta näkökulmaa. On kyse siitä saako uskoa harjoittaa ja vedota Raamattuun sanan- ja uskononvapauden perusteella. Missä kulkee raja uskonnollisen mielipiteen ilmaisun, sananvapauden ja kansanryhmää vastaan kiihottamisen välillä.

Kaksi hyvää periaatetta on vastakkain. Laki on hyvä. Lähimmäisen panettelu esim. sukupuolen, uskonnon tai rodun perusteella on lain mukaan kielletty. Myös Jumala kieltää sen. Israelilaisten piti kohdella keskuudessaan asuvia muukalaisia hyvin. (3. Moos 19:33). Sana ”muukalainen” on mainittu Raamatussa n. 40 kertaa, eikä yhdessäkään kohdassa ole lupa kohdella häntä huonosti, kunhan hän ei viettele israelilaisia epäjumalanpalvelukseen. Sitä Jumala ei suvaitse.

Perustuslaki takaa jokaiselle vapauden mielipiteeseen sekä uskonnonvapauden. Suomea on pidetty kristittynä maana. Enemmistö kuuluu kirkkoon tai seurakuntiin. Mutta maa ei ole kristitty vaan sen asukkaista osa on ja osa ei ole. Kristitty haluaa kertoa pelastuksesta ja siitä ilosanomasta (=evankeliumi), jonka on itse kokenut. Hän tietää, että Jumala rakastaa jokaista ja Kristus on sovittanut jokaisen synnit. Hän uskoo, että vain luottamalla Kristukseen voi pelastua synnin seurauksista (Apt. 4:12). Ei ole mitään muuta tietä pelastukseen (Joh.14:6). Siksi hän varoittaa lähimmäisiään (Joh.3:16). Mutta kaikki ihmiset eivät ajattele samalla tavalla. Joillekin ihmisille puhe Kristuksesta on pahennus. He luulevat kristitty pitää itseään muita parempana ja tuomitsee heidät. Mutta tuomiovalta kuuluu ainoastaan Jumalalle.

Kun Räsänen siteerasi Raamatusta, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, kokivat jotkut sen loukkaukseksi. Kirjeessä roomalaisille Paavali kyllä tuomitsee …piip… harjoittamisen (Room. 1:26-27). On hyvä kuitenkin huomata, että tässä kohdassa keskeinen sanoma ei ole, että ”piip…taipumus on ainoa synti, joka estää pääsyn taivaaseen”.  Mitä siinä sanotaan? Teksti alkaa jo jakeesta 18: ” Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan…Sitten jakeissa 19-21 sanotaan, että he ovat tunteneet Jumalan, mutta ovat tietoisesti kääntäneet hänelle selkänsä ja ryhtyneet palvomaan epäjumalia. He ovat hyljänneet Jumalan ja siksi Jumala on hyljännyt heidät (jakeet 22-25). Huomaa myös, että jakeissa 29-31 on pitkä luettelo siitä, millaiseen syntiin tämä johtaa. Oletko koskaan lukenut oikein ajatuksella mitä kaikkea tästä voi seurata? Tiedätkö, montako eri syntitaipumusta tässä luettelossa on? Niitä on 21. Yllätyitkö? Jos Jumalalle kääntää selkänsä ei välttämättä lankea piip…suhteeseen. Kyllä heteroillekin riittää vaihtoehtoja. (Korostukset ja piippaukset ovat selvennykseksi ja turvakseni)

Mielipiteen esittämisessä tärkeää on asenne. Mikä on asenteesi Jumalan Sanaan ja lähimmäisiisi?  Joidenkin ateistien asenne Raamattuun on mielenkiintoinen. He etsivät siitä todisteita Jumalaa vastaan.  Mutta Raamattu on elämän oppikirja. Siinä tekijä (Jumala) kertoo miten hänen tekemänsä ihminen (sinä) toimii. Jos auton ohjekirjassa lukee, että moottori toimii bensiinillä, tankkiin ei pidä laittaa dieseliä. Se on valmistajan ohje. Sanan ja rukouksen kautta Jumala voi puhua ihmiselle, jolla on avoin asenne.  Pyhä Henki antaa siihen viisautta. (Snl. 2:6) Kaikkea emme kykene ymmärtämään. Osa jää uskon varaan, koska Jumalan ajatukset ovat paljon korkeammat kuin ihmisen ajatukset (Jes. 55:9). Ei autoilijankaan tarvitse ymmärtää moottorin toimintaa tehdäkseen oikein.

Asenteen lisäksi tarvitaan myös argumentointi. Siten perustelet omaa näkemystäsi.  Argumentointi antaa mielipiteellesi pohjan. Nettikeskusteluissa ei usein välitetä toisen perusteluista. Se on huonoa vuorovaikutusta.

Minun ihanneyhteiskunnassani on laaja sananvapaus, mutta myös vastuu. Mielipide on perusteltava. Hyvä on, jos sen pystyy osoittamaan käytännössä toimivaksi. Jeesus oli tällainen. Hän perusteli tehtävänsä täyttämällä Vanhan testamentin profetiat ja todisti toimivuuden lukusilla tunnusteoillaan. Hän koetteli myös sananvapautta ja maksoi siitä kovan hinnan. Kun Golgatalla kaikki näytti kääntyvän tappioksi, ylösnousemuksessa Hän osoitti, että tämä olikin lopullinen voitto ja tie on auki.

Kristitylle Raamattu on Auktoriteetti. Hänellä on Jumalan Sanaan kunnioittava Asenne. Hän Argumentoi asiat Raamatun perusteella. Hän Ajattelee Jumalan rakastavan ja Armahtavan ihmisiä. Hän haluaa Auttaa lähimmäistään, joka katuessaan saa Jumalalta synnit Anteeksi. (Tämä on seitsemän A:n ohjelma)

Päivi Räsäsen tapauksessa punnitaan sananvapauden asemaa Suomessa. Erityisesti: ” Saako mielipiteen pelkäämättä kertoa.”  Monet eivät uskalla vaan vaikenevat. Olisi harmi, jos tätä oikeutta rajoitetaan.

TEHTÄVÄ: Lue 1.Kor:18-31. Mieti, miten siinä näkyvät edellä esitetty 7 A:n ohjelma ja Sananvapaus.

Loppuun lisään vielä mietelmän sananvapaudesta, mielipiteestä ja rakkaudesta.

Sananvapaus on enemmän toisen ihmisen mielipiteen suvaitsemista

kuin hyväksymisen vaatimus omalle mielipiteelle.

Tällöin siitä seuraa kansanryhmän kiihottaminen rakkauteen.

 

Arto Siitonen