Ruttotaudin levittäjä

Apostoli Paavali on yksi Raamatun mielenkiintoisimmista  henkilöistä. Nuoruudessa hän oli fanaattinen fariseus. Hän oli teologi, joka  oli opiskellut Jerusalemissa arvostetun opettajan Gamalielin, jalkain juuressa. Pyhän Kirjan mukaan Sauil menestyi opinnoissa. Tuohon aikaan vaikutti Jerusalemissa ja lähialueella profeettana pidetty Jeesus Nasaretilainen. Ei kulunut kauan, kun Mooseksen lain edustajien ja Nasaretilaisen seuraajien näkemykset ajautuivat törmäyskurssille. Mooseksen lain edustajat, fariseukset ja saddukealaiset muodostivat yhteisrintaman Nasarealaista vastaan. Siinä tilanteessa jokainen Jerusalemin asukas joutui valitsemaan puolensa. Joko Mooseksen lain edustajien tai vihatun Jeesus Nasaretilaisen kannattajien välillä. Saulus teki myös valinnan.  Valinta oli ilmeisesti helppo. Saul päätti taistella nuoruuden innolla kansanvillitsijänä pidettyä Nasaretilaista vastaan. Eikä siinä kaikki. Hän halusi hävittää Nasaretilaiset kokonaan. Saatuaan ylipapeilta valtakirjan. Sen mukaan hän sai ylipapeilta valtuudet vangita  kaikki Nasaretilaiset kannattajat myös Jerusalemin ulkopuolelta. Saul lähti tovereineen Jerusalemista 235 kilometrin päässä olevaan ikivanhaan Damaskon kaupunkiin. Tultuaan lähelle Damaskon portteja. Tapahtui odottamaton yllätys. Ylimaallinen kirkkaus ilmestyi Saulille. Sen voima pudotti hänet ratsun selästä. Mies suistui maahan ja kuuli sanat: ” Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi: ” Kuka olet, herra?”  Ääni vastasi: ” Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. ” Uskon, että tuo hetki  oll nuoren fariseuksen elämän synkin hetki. Ajan rahdussa  Saulus käsitti taistelleensa itse Herraa vastaan. Se oli kiihkeän fariseuksen elämän kulminaatiopiste. Nuorukaisen elämä muuttui radikaalisti, kertaheitolla! Saul ei ole ainoa, joka on tullut elämässä ikään kuin tienristeyksen: ratkaisun paikalle. Tuon kokemuksen jälkeen Saul oli kolme päivää ja yötä syömättä ja  juomatta. Sitten Herra lähetti Ananias – nimisen opetuslapsen Sauluksen luo. Sen kohtaamisen seurauksena Sauluksen elämä muuttui täydellisesti.  Sauluksesta tuli Jeesuksen seuraaja ja palvelija. Hän sai uuden nimen. Hänestä tuli Herran lähettiläs  apostoli Paavali. Paavali lienee yksi kaikkien aikojen suurimmista evankeliumin julistajista. Hän toi ensimmäisenä Kristuksen evankeliumin meidän maanosaamme, Eurooppaan. Paavalista tuli suuri ensimmäinen  kristillisen  teologi.  Herran palvelijana hän sai Jumalan armosta kirjoittaa Raamattuun ainakin 13 opetuskirjettä. Ilman niitä kirjeitä Raamattumme olisi huomattavasti köyhempi. Paavalin kirjeissä on tosin joitakin  vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Mutta suurin osa kirjeiden sanomasta on suurenmoisia aarteita yksilökristitylle ja Jumalan seurakunnalle. Paavali ei ollut vain nöyrä Jumalan palvelija, jonka selkeät neuvot ja ohjeet ovat koituneet  tuhansille ja taas tuhansille  uskoville ohjeeksi ja lohdutukseksi.  Läheskään kaikki Herran seuraajat eivät ymmärtäneet,  Paavalin laajaa, monipuolisen  siunausrikasta kirjallisen työn arvoa. Päinvastoin, oli paljon, jotka vihasivat ja vainosivat hänen työtänsä. Erikoisen katkeria hänen toimintansa vastustajia nousi hänen oman heimonsa, juutalaisten keskeltä. Se selviää Pyhästä Kirjasta. Asia käy varsin hyvin selville seuraavasta syytöksestä Paavalia kohtaan: ” Me olemme havainneet, että tämä mies on r u t t o t a u t i  ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja n a s a r e a l a i s t en   l a h k o n  p ä ä m i e s  ja  hän on koettanut pyhäkönkin saastuttaa  sen tähden me o t i m m e hänet kiinni  ” ( Apt 24: 5 , 6 ). Paavalilla oli siis useita titteleitä.  Hän ei ollut tittelien kipeä. Heitä on kaikkina aikoina  ollut. Edellä mainitut tittelit oli Paavali saanut vastustajiltaan. Itse olen ihastunut ” ruttotauti”- titteliin. Titteli ikään kuin  heijastelee sitä, miten tehokas evankeliumin viestin viejä apostoli Paavali oli. Varsinkin ruttotauti – sana on paljon puhuva. Rutosta Wikipedia sanoo: ”Ruttotauti on tarttuva kuumetauti, joka voi levitä Yerpestia pertis – bakteerin avulla. Ruttotauti on yleinen jyrsijöillä ja leviää niistä kirppujen välityksellä ihmiseen. Ruttoa on esiintynyt useasti laajoina pandemioina ja epidemioina, joista tunnetuin on 1300 – luvun musta surma. Rutto esiintyy paiseruttona, keuhkoruttona ja veriruttona.

Kun apostolia sanottiin ruttotaudiksi. Se osoittaa, että hän oli tehokas uskon ” bakteerin” levittäjä. Ruttotauti levisi ihmisten keskellä yksilöltä toiselle. Uskon, että Herran tahto on yhä uskon elävän uskon leviäminen. Herra on tarkoittanut, että jokainen kristitty on evankeliumin bakteerin  . Ruttotauti levitti ihmisten keskellä kauhua, pelkoa ja kuolemaa. Uskon leviäminen ei levitä kuolemaa, vaan toivoa ja elämää! Raamattua lukiessani olen riemastunut Paavalin käyttämistä evankeliumin levittämisen metodeista. Hän levitti evankeliumia keskustelemalla tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Hän sanoi:  ” minä en ole vetäytynyt pois julistamasta  teille sitä, mikä hyödyllistä on , ja opettamasta teitä julkisesti  huone huoneelta ” eli talosta taloon.( Apt 20: 20 ).

Sydämessäni olen vuosien  ajan toivonut ja rukoillut, että seurakunnan Herra herättäisi uskovaisia evankeliumin levittämiseen. Yerpestia – bakteeri levitti ihmisten keskellä vuosisatoja sitten kauhua ja kuolemaa. Evankeliumin vaikutus on täysin toisenlainen. Jos evankeliumia tuntematon  ihminen saa kosketuksen evankeliumista. Se tuo sairaalle terveyden, toivottomalle toivon, sisäisissä kahleissa olevalle vapauden. Evankeliumi tuo sen vastaanottajalle vapauden ihmispelosta, tulevaisuuden ja kuoleman pelosta. Kuinka se on mahdollista? Siksi, että Jeesus, Jumalan Poika on kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovien. Sisimmässäni on  varmuus siitä, että Herra kutsuu ajassamme Häneen uskovia levittämään  evankeliumin siunattua ” bakteeria ”ihmisten keskelle. Toivon, että sinusta tulee evankeliumin ruttotaudin levittäjä. Kun lähdet  sisäisen rakkauden pakottamana evankeliumia levittämään voi tapahtua samankaltaista kuin muinoin tapahtui. On mahdollista, että saat myös ruttotaudin, metelinnostajan tai jopa nasaretilaisen lahkon julistajan tittelin. Jos sinulle käy niin onnellisesti. Silloin haluan onnitella sinua! Miksi ? Siksi, että olet päässyt parhaimpaan mahdolliseen seuraan eli apostoli Paavalin askeliin. Kun apostolin vaellus oli päättymässä hän totesi: ” Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat ” ( 2 Tim  4: 7, 8 ).

Jos toivot saavasi kirkkauden kuihtumattoman seppeleen, lähde apostolin tavoin kilvoittelemaan ikuista kirkkautta kohti. Tie on yhä sama kuin apostoli Paavalin aikana. Hän kääntyi Herran puoleen. luovutti itsensä ehdoitta Kristukselle, otti kasteen Kristukseen ja kertoi Hänestä lähimmäisilleen. Se on tie kannattaa  valita tänään.

 

Jussi Jokisaari