Mitä evankelista tekee?

Vuosia sitten luin eräästä maamme suurimmasta lehdestä  varsin mielenkiintoisen artikkelin. Siinä  kerrottiin eri ammateista. Ja nimenomaan siitä, mikä ammatti arvostettiin korkealle ja mikä noteerattiin  kaikkein halvimmaksi. Mikäli muistan oikein tutkimuksen tulos oli listattu arvojärjestykseen. Mutta  myös viimeiseksi jäänyt julkistettiin. Listassa oli muistini mukaan yli 200 ammattinimikettä. Tutkimustulos oli sangen mielenkiintoinen. Listan kärjessä keikkui :vuorineuvos, ministeri ja professori.  Pitkän listan kolme vähiten arvostettua olivat: evankelista, karjakon apulainen ja lankkipoika. Millä perusteella kukin ammatti oli arvotettu? Kriteerinä oli käytetty kunkin ammatin edustajan vuosituloja. Listaa katsellessa mieleeni nousi kysymys, miten hyvin vastaajat tunsivat esimerkiksi evankelistan toimenkuvan? Ja sen, mitä evankelista tekee? Entä millä perusteella joku voi käyttää evankelista – titteliä?  Uskon, että suurella yleisöllä ei ollut hajukaan evankelistan toimenkuvasta.  Tiedätkö sinä hyvä  blogin lukija, mitä evankelista tekee? Esimerkiksi kuka valitsee ja asettaa evankelistan virkaan? Kysymyksiä on vaikka kuinka paljon. Niin, mitä evankelista tekee? ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA SANOO SIITÄ NÄIN:

”Evankelista, tarkoittaa  henkilöä, joka tuo mukanaan hyvän tai iloisen sanoman.” Evankelista nimi esiintyy Uudessa testamentissa viitisenkymmentä kertaa. Raamattu kertoo evankelistoista melko paljon. Jeesus oli evankelista. Myös Paavali, Filippus  sekä Timoteus olivat  evankelistoja. Evankelistan virka on Jumalan lahja seurakunnalle (Ef 4: 11). ” tee evankelistan työ ” apostoli kirjoitti nuorelle Timoteukselle ( 2 Tim 4: 5). Evankelistan tehtävä on julistaa evankeliumia ei – uskoville ihmisille siis seurakunnan ulkopuolella oleville. Suomen ehkä kaikkein kipein tarve on evankelistain puute. Jos Herra ei anna evankelistoja Suomi hukkuu synteihinsä! Myös sinä Herraan uskova, joka työsi tai

perheasioittesi tähden et voi antautua kokoaikaisesti evankeliumin työhön, voit tehdä evankelistan työtä ajallisen työsi ohella. Niin myös kaikki Kristukseen uskovat voivat olla evankelistoja  vapaa – aikanaan. Samoin perheen äiti tai isä voivat viestiä evankeliumia kahdenkeskisissä keskusteluissa. Voit olla evankelista, missä liikut! Voit kertoa Jeesuksesta lähimmäisellesi, miten löysit Hänet. Kuten myös sen, mitä usko Herraan on sinulle antanut. Toivotan sinulle siunattua matkaa Hyvän Sanoman viestijänä. Sillä tiellä löydät (sisäisesti ) rikkaan elämän.

Jussi Jokisaari