Äänetöntä evankeliointia

Otsikko voi  tuntua oudolta. Voiko ylipäätään olla äänetöntä evankeliointia?  Kristittyjen mielestä on luonnollista, että evankeliumia  julistetaan. Julistaminen on evankeliumin puhumista tai saarnaamista. Tämä on linjassa Jeesuksen omilleen antaman lähetyskäskyn kanssa. Se on tallennettu Matteuksen, Markuksen, Luukkaan sekä Johanneksen evankeliumiin. Onko siis äänettömälle evankelioinnille mitään perusteita Raamatussa? Mielestäni on. Herran apostoli Pietari antaa kirjeessään ohjeita uskoville aviovaimoille: ” Samoin te, vaimot olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen v a e l l u k s en  kautta s a n o i t t a k i n voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te  v a e l l a t t e puhtaina ja pelossa” ( 1 Piet  1 : 1, 2). Pyhä Henki tuo esille äärimmäisen tärkeän kysymyksen jokaiselle Herran omalle eli sen onko elämämme ja vaelluksemme linjassa Jumalan Sanan kanssa? Kiinalainen sananlasku kuuluu: ” Sinun elämäsi huutaa niin lujaa, etten kuule, mitä sinä sanot.”  On järkyttävää, jos  uskoa tunnustavan elämä on samanlaista kuin jumalattoman elämä. Voimme tehdä itsellemme kysymyksen: Kuinka moni läheisesi tai naapurisi on tullut  kyselemään uskon elämäsi perusteita, vaikka et ole puhunut hänelle suu vaahdossa Jeesuksesta? Jos olet elänyt ei – uskovan naapurisi kanssa vuosia,

eikä hän ole tippaakaan kiinnostunut siitä, miksi sinä olet erilainen ihminen, kuin muut ihmiset. Silloin sinulla on totisesti syytä itsetutkiskeluun. Tunnen ikääntyneen uskovan avioparin, joka on ollut aviossa vuosikymmeniä. He ovat asuneet monessa kaupungissa vuosikymmenien aikana. Tiedän, että useassa kaupungissa heidän naapurinsa ovat löytäneet Herran, kun ovat sivusta seuranneet uskovan avioparin elämää. Mielestäni tämä on oivallinen esimerkki äänettömästä evankeliumista. Uskon, että Jeesus kutsuu vielä omiaan evankelioimaan lähipiiriään myös äänettömästi. Herra meitä Häneen uskovia tässä  auttakoon, jotta läheisemme ja naapurimme  voivat tulla tuntemaan Jeesuksen myös äänettömän evankelioinnin  kautta!

 – Jussi Jokisaari